Mai­nos­tau­lut ja opasteet

Useat mai­nos­tuot­teet eivät poik­kea toi­sis­taan muu­ten kuin sisäl­lön suh­teen. Mai­nos­tau­lui­hin voi­daan lisä­tä liik­ku­vaa efek­tiä kuten vilk­ku­va nuo­li tai ”juok­se­va” kehä.

Kirk­kaat led-mainostaulut

Mai­nos­tau­lu­ja voi­daan val­mis­taa led-pis­teil­lä jol­loin nii­hin saa­daan hel­pos­ti kirk­kaut­ta ja liik­ku­vaa huo­mio­ta. Näky­vin tuot­teem­me on ollut LOT­TO-tau­lu. Myös eri­lai­set ”Cafe Open” kyl­tit tuli­vat aikoi­naan monil­le tutuiksi.