P-opas­teet

Pysä­köin­tio­pas­teet ohjaa­vat lii­ken­net­tä park­ki­hal­leis­sa ja -alueil­la. Meil­tä saat Tilaa/Täynnä/Suljettu -opas­teet ja taus­ta­va­lais­tut P-opas­teet ja nii­hin lii­te­tyt lisänäytöt.

Taus­ta­va­lais­tut P-opas­teet ja numeronäytöt

Tilaa/Täynnä/Suljettu -opas­teet ja taus­ta­va­lais­tut P-opas­teet ja nii­hin lii­te­tyt lisä­näy­töt. Nume­ro­näy­töt, joil­la ilmais­taan vapai­ta park­ki­ruu­tu­ja, kuu­lu­vat myös tuot­tei­siim­me. Näi­tä tuot­tei­ta toi­mi­te­taan 1- ja 2-puo­lei­si­na sisä- ja ulkokäyttöön.