Video­näy­töt

Tuom­me maa­han laa­duk­kai­ta video­näyt­tö­jä. Näy­töt toteu­te­taan käyt­tö­koh­teen ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan. Ulko- tai sisä­ti­laan. Kiin­teäl­lä asen­nuk­sel­la tai siir­ret­tä­viä malleja.

Laa­duk­kaat video­näy­töt meiltä

Näy­töt val­mis­te­taan Kii­nas­sa ja edus­ta­mam­me teh­das on yksi Kii­nan suurimmista.