Kel­lo-läm­pö­ti­la­näy­töt

Kel­lo-läm­pö­ti­la­näyt­tö­jä val­mis­tam­me pie­nis­tä sisä­kel­lois­ta aina suu­riin ulko­kel­loi­hin. Pie­nin nume­ro­kor­keus 7 cm ja suu­rin 130 cm

Digi­taa­li­nen läm­pö­ti­la-antu­ri, myös tuu­len­suun­ta ja -nopeusnäytöt

Läm­pö­ti­la-antu­ri on digi­taa­li­nen. Se mah­dol­lis­taa pit­kän­kin kaa­pe­loin­nin tai lan­gat­to­man tie­don siir­ron. Kel­lon aika tah­dis­tuu GPS:llä, mikä mah­dol­lis­taa myös päi­vä­mää­rän näy­tön. Näyt­tö­tau­lui­hin voi­daan lisä­tä tuu­len­suun­ta ja -nopeus­näy­töt. Sovel­luk­sia kel­lo­näy­töis­tä on usei­ta. Count­down-las­ku­rit on ylei­nen samoin ajan­ot­to eri sovelluksilla.